6-Minutenzone

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw, het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel (70%) van de slachtoffers bevindt zich in of rond het huis. Als er niet binnen 6 minuten iets gebeurt, overleeft meer dan 90% een hartstilstand niet.

De eerste 6 minuten na het optreden van een circulatiestilstand zijn cruciaal!
De 6-minutenzone is de aanduiding voor een omgeving waarin men binnen 6 minuten:

  • Een circulatiestilstand herkent en direct 112 belt.
  • Start met hartmassage (borstcompressies) en beademing.
  • Eén of meerdere stroomstoten geeft met een AED (Automatische Externe Defibrillator).

Niet elke reanimatie zal slagen omdat niet alle ritmestoornissen te behandelen zijn en sommige mensen al overleden zijn maar als binnen 6 minuten na het optreden van een circulatiestilstand snel en doeltreffend wordt gehandeld dan is de overlevingskans van de patiënt 50-70% en wordt de schade aan de hersenen beperkt.


Waarom een 6-minutenzone?

Ambulances hebben al snel een aanrijtijd van 12 minuten en dat is voor een circulatiestilstand te lang. Je begrijpt dat jouw hulp, samen met die van andere burgerhulpverleners, een leven kan redden.

Voor de alarmering heeft HartslagNu een oproepsysteem ontwikkeld dat, in geval van een acute circulatiestilstand, de aangemelde burgerhulpverleners in een 6-minutenzone per SMS of via de App kan alarmeren.
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij veelgestelde vragen