AED

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand. Door een AED kan op een geautomatiseerde manier een elektrische schok worden toegediend, met als doel het hart weer regelmatig te laten kloppen.
De AED leidt je op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van je overnemen.

Je herkent een AED aan het volgende beeldmerk:

Hoe werkt een AED
Een AED is makkelijk te bedienen. Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. Je plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer, hoe dit moet staat altijd met duidelijke afbeeldingen op de verpakking. De elektroden registreren of er hartactiviteit bij het slachtoffer aanwezig is en of er al dan niet een schokopdracht moet komen. Afhankelijk af de AED automatisch of half automatisch is zal de schok automatisch of door het indrukken van een knop gegeven moeten worden.  In een groot aantal gevallen zal de AED opdragen om door te gaan met reanimeren.

De Zoll AED plus met reanimatieondersteuning en speciale elektroden wordt door een aantal hartveilige wijken in Eindhoven gebruikt

Waarom is een AED binnen een 6-minutenzone noodzakelijk?
Door vroegtijdig (binnen zes minuten) het hart te defibrilleren vergroot je de kans op overleven tot 70%! Iedere minuut dat er gewacht wordt met defibrillatie neemt de overlevingskans met 10% af en wordt het hart minder gevoelig voor het defibrilleren! De ambulance komt meestal niet binnen 6 minuten ter plaatse dus is het van levensbelang dat een automatische defibrillator voor handen is. Je kunt het leven van je buurman, partner of familielid er mee redden!

Waarop letten bij keuze AED?

  • Informeer bij andere initiatieven die al (werk)ervaring hebben met het trainen, inzetten EN onderhouden van hun AED's. Zij zijn de ervaringsdeskundigen niet degene die ze verkopen.
  • Ga na hoe lang de AED al op de markt is, wellicht zal een AED die al meer dan 10 jaar geproduceerd wordt aantrekkelijk geprijsd zijn maar binnenkort opgevolgd worden door een verbeterd type en zal de manier van communiceren en updaten van de AED steeds moeilijker gaan.  
  • Het is sterk aan te bevelen is om een AED te kiezen die zelftesten uitvoert op de kwaliteit/aanwezigheid van elektroden, kwaliteit condensator en kwaliteit accu. In geval van problemen wordt er een akoestisch en optisch signaal afgegeven.
  • Kies een AED met een detectiedrempel van maximaal 100 microvolt. De richtlijn van de NRR is om ook fijnmazig ventrikelfibrilleren direct te defibrilleren.
  • Kies een AED waar ook identieke trainings- AED`s van te koop zijn. In geval dat u dergelijke reanimatie- en AED bedienersopleidingen uitbesteed aan een opleidingsinstituut, overtuig u zelf van het feit dat men over dezelfde trainingstoestellen beschikt. Ook hier geldt dat onze ervaring is dat dit door hulpverleners in de praktijk als een grote meerwaarde wordt ervaren.
  • Indien de AED buiten geplaatst wordt en ook op een vochtige of stoffige plaats gebruikt kan worden, moet overwogen worden een AED met hoge IP waarde (min. 55) voor stof- en/of waterdichtheid aan te schaffen.
  • Een AED met reanimatie ondersteuning geeft realtime feedback en kan een onzekere burgerhulpverlener helpen kwalitatief beter te reanimeren
  • Denk na over het uitlezen van de AED na een inzet. Als je dit uitbesteed maak dan duidelijke afspraken over de manier waarop en hoe snel de data aangeleverd kan worden. 


Een degelijke AED is waterdicht en schokbestendig, de persoonlijke beschermingsmiddelen en schaar dienen er verplicht bij te zitten

Wat zit er bij een AED?
- Elektroden reeds aangesloten op de AED
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en beademingsmasker)
- Schaar om kleding mee open te knippen 
- Handoekje voor droogmaken lichaam
Hesje HartslagNu voor herkenbaarheid hulpdiensten 

Op de (hoes van) AED vind je altijd het adres van de AED-kast zodat na een inzet duidelijk is waar de AED naar teruggebracht moet worden. Een telefoonnummer of deze website is handig om de inzet van de AED aan de eigenaar of beheerder te melden. 

Aanmelden van AED's bij HartslagNu

Om AED's aan te melden bij HartslagNu zal je hier eerst een account moeten aanmaken. Zorg ervoor dat je als wijk ZELF alle AED's die beschikbaar zijn in je wijk aanmeld bij HartslagNu. Wanneer je dit overlaat aan de eigenaar heb je als initiatiefnemer geen inzicht of de AED daadwerkelijk is aangemeld. Ook zal je nooit een bericht krijgen wanneer deze wordt ingezet bij een oproep en kan je nooit actie ondernemen denk bijvoorbeeld aan nazorg of uitlezen van de AED. Ook de staat van onderhoud zal niet bij jullie bekend zijn en als de AED niet 24/7 beschikbaar is hoop je maar dat de tijden dat hij is aangemeld, ook tijdens bedrijfsvakanties e.d., goed worden ingevuld. 
Bied daarom aan om AED's die niet van jullie zijn zelf aan te melden bij HartslagNu. Doe dit met een mailadres en telefoonnummer wat niet van iemand privé is maar wat je speciaal voor dit doel hebt aangemaakt en makkelijk kan overdragen of kan delen met meerdere beheerders. 
EHV kan je hierbij ondersteunen en heeft standaard overeenkomsten die je kan gebruiken wanneer je een AED van de eigenaar, instelling of bedrijf mag aanmelden.    

Beheer AED's
Of je zelf de AED's gaat beheren of dit wilt uitbesteden is afhankelijk van het type AED dat gekozen is (niet alle AED's lenen er zich voor) en welk budget je daar voor over hebt. Onderhoudscontracten zijn vaak duur en een commercieel verdienmodel waardoor bij een groot aantal AED's in de wijk de kosten behoorlijk op kunnen lopen. Omdat de meeste AED's 4 tot 5 jaar onderhoudsvrij zijn, zelftest doen en het vervangen van de elektroden en/of batterijen de enige handeling is raden wij aan goed te kijken of je dat wel moet uitbesteden. Daarnaast vergroot eigen beheer de betrokkenheid bij je 6 minutenzone en ben je niet afhankelijk van derden.

De nieuwe regeneratie AED's zijn ook steeds meer connected via Wifi of 3G. Het beheren van de AED's wordt dan ook voor de eigenaar of beheerder steeds eenvoudiger. EHV wil dit ook voor een 'slimme stad' als Eindhoven stimuleren en samen met de Gemeente Eindhoven mogelijk in de toekomst gaan faciliteren.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij 'veelgestelde vragen'.