Hartveilig


Bij een hartveilige wijk of gemeente gaan bewoners zelf aan de slag. Ze organiseren reanimatiecursussen en herhalingsavonden in de wijk, informeren buurtgenoten, zorgen voor middelen (AED + kast) en onderhouden die na een inzet. Ze informeren over het functioneren van een 6-minutenzone.

Wat betekend ‘hartveilig’?
Een hartveilige zone is een wijk of stad die in zijn geheel als een 6 minutenzone gezien mag worden. Hij bestaat uit een aaneenschakeling van 6 minutezones (gebouwen, straten of buurten) en is meestal (wijk)grens overschrijdend. Een wijk kan nooit in een keer hartveilig zijn en doet dat meestal, afhankelijk van de grootte, aantal vrijwilligers en budget, in verschillende fases.

Wat is een 6 minutenzone?
Een 6 minutenzone is een gebied (straat of buurt) dat zo is ingericht dat burgerhulpverleners binnen 6 minuten de juiste hulp kunnen bieden bij een circulatie stilstand (hartstilstand):
112 bellen -> starten met reanimeren -> AED inzetten.

Hiermee wordt de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot. Hulpdiensten kunnen vaak door het drukke stadsverkeer en aanrijdtijd niet binnen 6 minuten aanwezig zijn. Na 6 minuten treed echter, als er niet gereanimeerd wordt, onherstelbare hersenschade op en is het hart minder gevoelig voor een stroomstoot. Dus ook de snelle inzetten van een AED is erg belangrijk!

Wat is nodig voor een 6 minutenzone?
Voor een goed werkende 6 minutenzone zijn nodig:
-        Voldoende burgerhulpverleners die aangemeld zijn bij HartslagNu
-        Voldoende AED's verdeeld over het gebied (4 per km2) die 24/7 beschikbaar zijn en zijn aangemeld bij HartslagNu

De burgerhulpverlener werkt vaak samen met buurtgenoten wanneer hij opgeroepen wordt naar een reanimatie. Naast het reanimeren en bedienen van een AED vangt hij de hulpdiensten op, ondersteunt betrokkenen van het slachtoffer, brengt de partner van het slachtoffer eventueel naar het ziekenhuis, helpt het huis na een invasie van hulpverleners (soms is er zowel politie, brandweer als ambulancepersoneel aanwezig na een oproep) weer toonbaar te maken zodat de familie bij thuiskomst uit het ziekenhuis daar niet mee lastig gevallen wordt.

Kortom de burgerhulpverleners zetten zich in voor het leven van de patiënt en hun naasten die tevens hun buurtgenoten zijn. Na een reanimatie wordt er meestal ook nazorg geregeld, want ook daar is vaak behoefte aan. Voor veel hulpverleners is het reanimeren een schokkende ervaring. Deze nazorg wordt door de wijkteams geregeld, zowel door professionals maar ook door het stimuleren van lotgenotencontact.

Natuurlijk roept dit veel vragen op en wil EHV je daar bij helpen, kijk bij 'veelgestelde vragen' of jouw vraag erbij staat en neem anders contact met ons op.