Nazorg

Na een reanimatie-oproep gaat alles heel snel. Het enige wat telt is zo snel mogelijk hulp bieden, in de hoop dat het slachtoffer het overleeft. Helaas loopt het niet altijd goed af. Als je hulp hebt geboden, is het belangrijk dat je jezelf realiseert dat het nooit jouw schuld is. Zonder hulp had het slachtoffer het sowieso niet gered. Na een reanimatie waarbij vrijwilligers betrokken zijn, neemt iedere 6-Minutenzone werkgroep die deel uitmaakt van Eindhoven Hartveilig haar verantwoordelijkheid richting haar burgerhulpverleners. 

De volgende stappen worden doorlopen:

UITGANGSPUNT VAN DE PSYCHISCHE NAZORG
De nazorg richt zich enkel op de burgerhulpverleners. Primair gaat het om vrijwilligers van de wijk maar zo nodig mogen ook andere burgerhulpverleners die aanwezig waren aansluiten.

INWINNEN INFORMATIE OP DE LOCATIE
Gebeurt bij voorkeur door een aanwezig werkgroeplid of de burgerhulpverlener, die (als vierde) op de inzetlocatie aanwezig is en ter herkenning het herkenbare vest draagt. Hij/zij legt vast:

 • tijden aankomst burgerhulpverleners
 • locatiebeschrijving
 • aanwezige hulpdiensten
 • wie waren er ter plaatse, wie hebben gereanimeerd, wie hebben de AED gebracht etc
 • eventuele gegevens patiënt en familie
 • verloop reanimatie al dan niet succesvol

EERSTE OPVANG OP DE LOCATIE
Na een inzet vangen de hulpverleners elkaar buiten op en gaan eventueel ergens samen iets drinken en napraten.

INFORMEREN VAN ALLE OPGEROEPEN BURGERHULPVERLENERS
Dit gebeurt door de werkgroep van de betreffende wijk nadat degen die de AED’s beheert melding van de inzet heeft gemaakt. Tegelijk krijgen ook de leden van de werkgroep nazorg een bericht.

Binnen 24 uur na een inzet wordt een e-mail gezonden naar alle burgerhulpverleners, en een kopie aan Eindhoven Hartveilig. In deze mail wordt aangegeven dat er een HartslagNu oproep is uitgegaan en wordt gevraagd om aan te geven of men heeft gereageerd en of er behoefte is aan een evaluatie en eventueel (psychische) nazorg.

EVALUEREN MET BURGERHULPVERLENERS
Binnen 24 tot 48 uur worden de burgerhulpverleners die dit hebben aangegeven, uitgenodigd voor een gesprek met leden van de werkgroep Psychische Nazorg. Deze is doorgaans door de wijk zelf opgezet, mocht dit (nog) niet het geval zijn kan EHV hier bij ondersteunen. Bij de evaluatie is altijd iemand van de wijk werkgroep aanwezig. Na deze evaluatie kunnen vrijwilligers aangeven of zij nog behoeften hebben aan verdere professionele nazorg.

LOCATIE VAN DE NABESPREKING
Voor de nabespreking dient altijd een ruimte beschikbaar te zijn, de voorkeur heeft een rustige niet openbare ruimte in bijvoorbeeld het wijkgebouw. Echter iedere ruimte waar de aanwezige niet gestoord worden en waar koffie en thee beschikbaar zijn voldoet, denk in de avonduren bijvoorbeeld aan een vergaderruimte van een bedrijf o.i.d.

Mocht je vragen hebben over hoe je nazorg in je eigen wijk kan organiseren of halen de feiten jullie in en heb je de nazorg zelf nog niet georganiseerd? Neem dan contact op met EHV via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Hart4ALL

Helaas is de GGD Brabant-Zuidoost gestopt met Hart4ALL, zie ook het nieuwsbericht 

EHV heeft ook een A4 gemaakt met alle informatie over Hart4ALL, deze vind je op de download pagina.
Bekijk het onderstaande informatiefilmpje of ga naar de website van Hart4All

Afronden van de hulpverlening 

Noodoproepen komen altijd plotseling. Na één tot drie kwartier keer je weer terug naar de situatie zoals die was voordat de noodoproep kwam. Wanneer je weer tot rust komt, is er ook ruimte voor je gedachten over de dingen die je hebt meegemaakt. Die kunnen positief zijn omdat je iets voor een anders hebt kunnen doen. Positieve gedachten geven je een positief gevoel.

Maar omdat reanimeren over leven en dood gaat kunnen er ook zorgelijke gedachten bij je opkomen met een negatief gevoel tot gevolg. Het advies is om erkenning te geven aan jouw gedachten en gevoel en om de hulpverlening af te ronden. Dat kan door met de andere hulpverleners na te praten of door de gebeurtenis van je af te schrijven.

Na het meemaken van een heftige gebeurtenis is het normaal om de volgende reacties te hebben; schuldgevoel omdat je méér had willen doen, twijfel of je het wel goed hebt gedaan, drukte in je hoofd, in gedachten steeds terug zijn bij de hulpverlening, spanningsklachten zoals hoofdpijn of maagpijn en angst of onzekerheid voor de volgende noodoproep.

Jezelf voorbereiden op een oproep
Veel vragen die het nazorgteam behandeld, houden verband met onwetendheid. De burgerhulpverleners werden opgeroepen maar beseften zich niet waar ze in terecht zouden komen. Een goede training geeft een realistisch beeld van een echte reanimatiehulpverlening waardoor het nieuwe er al een beetje vanaf is. Na die training weten burgerhulpverleners al waar zij bij een echte reanimatiehulpverlening rekening mee moeten houden en welke bijdrage ze kunnen leveren. Ze zeggen zich meer zelfredzaam en zelfbewust te voelen.

 • Lees je in op websites zoals de Hartstichting en op youtube
 • Bezoek een voorlichtingsavonden en herhalingen
 • Ervaar een reanimatiehulpverlening bij een realistische 6-minutentraining en
 • Vraag je af; wat deed ik goed en wat zou ik beter anders kunnen doen?
 • Zoek een manier om de hulpverlening voor jezelf af te ronden
 • Voor het stellen van vragen kun je altijd EHV of bij jouw instructeur terecht 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij 'veelgestelde vragen'.