Reanimatie

Hier staan zeer beknopt de vijf stappen beschreven die een geoefend hulpverlener moet doorlopen bij een reanimatie.  

Stap 1

Controleer het bewustzijn door het slachtoffer voorzichtig aan de schouders te schudden en aan te spreken. Vraag: "Gaat het?". Als er geen reactie volgt op het aanspreken en aanraken dan is het slachtoffer bewusteloos.
Roep om hulp en laat 112 bellen en laat iemand een AED halen als die in de buurt hangt. Laat het slachtoffer niet alleen.
Stap 1

Stap 2

Leg het slachtoffer op zijn rug en maak de luchtweg vrij door het hoofd iets naar achteren te kantelen of de kin met de vingertoppen iets omhoog te tillen (kinlift). Houd de luchtweg open. Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden naar een normale ademhaling. Stap 2

Stap 3

Als het slachtoffer niet normaal ademt of als je twijfelt, meld 112, die nog aan de lijn is, dat het om een reanimatie gaat. Stap 3

Stap 4

Start met hartmassage. Geef borstcompressie door het borstbeen 5-6 cm in te drukken met een frequentie van 100-120 per minuut. Stap 4

Stap 5

Na 30 borstcompressies start je met mond-op-mond beademing.
Pas de kinlift toe en sluit de neus af. Beadem 2 keer.
Wissel 30 borstcompressies af met 2 keer beademen tot professionele hulp arriveert en aangeeft dat je mag stoppen.
Als er een AED aanwezig is, sluit die dan zo snel mogelijk aan maar blijf doorgaan met reanimeren tot de AED je vraagt het slachtoffer niet meer aan te raken.
Stap 5

 

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij veelgestelde vragen