Trainingen
Reanimatie en AED cursus

Reanimeren en het gebruik van de AED is eenvoudig te leren. Door het volgen van een reanimatie- en AED-opleidingscursus leer je in 1 of 2 avonden van totaal 4 uur een hartstilstand te herkennen, hartmassage toe te passen en mond-op-mond beademing te geven. Ook leer je de Automatische Externe Defibrillator (AED) te bedienen. De cursussen worden gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. Hier vind je ook het cursusboekje.

Wanneer je een opleidingscursus met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een erkend certificaat. Dit certificaat is 2 jaar geldig maar je dient wel ieder jaar een herhalingsles te volgen. Je wordt na afloop wel gevraagd om je aan te melden bij HartslagNu als burgerhulpverlener, bij de meeste wijken is dit ook een voorwaarde om deel te nemen aan een door hen georganiseerde cursus.  Dit is ook van groot belang want pas als je aangemeld bent bij HartslagNu maak je deel uit van de 6-Minutenzone en word je door de meldkamer van 112 opgeroepen bij een reanimatie. Meld je dus altijd aan bij HartslagNu!

Kosten en vergoeding

De kosten voor de opleidingscursus bedragen tussen de € 25 - 35.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een reanimatiecursus vanuit de aanvullende verzekering. Het valt dan onder cursussen of preventie. Kijk hier of uw verzekeraar dit ook vergoed.

 

 

Herhalingscursus

Reanimeren is echter geen dagelijkse bezigheid. Daarom raden we vrijwilligers aan minimaal één keer per jaar een herhalingscursus te volgen. De kosten en de inhoud van een herhalingscursus zijn bij de wijken verschillend.

Oefenavonden

In sommige wijken worden naast de reanimatie- en herhalingscursussen ook oefenavonden georganiseerd, Hier wordt alleen het reanimeren, beademen en het bedienen van een AED geoefend. Naast de reanimatiecursus of herhalingscursus oefen je dan nog 3 keer per jaar ongeveer een kwartier.

 

6-minuten trainingen

In sommige wijken worden 6-minuten trainingen georganiseerd, EHV zou graag zien dat alle (herhalings)trainingen hier aandacht aan besteden. Tijdens zo'n avond oefen je (met telefoons) een realistische oproep van HartslagNu met alles wat er gebeurt tijdens een echte reanimatie. Het slachtoffer ligt of zit op een onverwachte plaats, er zijn omstanders of familie in paniek en je gaat ook echt een AED ophalen uit een AED kast (met code). Bij het slachtoffer aangekomen leer je samenwerken, taken verdelen en elkaar af te wisselen. Hoe knip je de kleding open, waarom gebruik je een beademingsmasker en wat doe je als je een niet-reanimatiepenning aantreft? Zie een standaard reanimatiecursus als je rijbewijs halen in een verkeerstuin, het echte autorijden leer je op de openbare weg en zelfvertrouwen krijg je pas als je ook in het drukke verkeer hebt gereden. Bij Groningen Hartveilig hebben ze deze training door de NRR laten erkennen en hebben ze hier al heel veel ervaring mee, zij zien het ook als een van de belangrijkste onderdelen van de training.
 

 

Aanbieders van cursussen in Eindhoven

Het aanbieden van een training kan op verschillende manieren gebeuren. EHV heeft de ervaring dat het opsplitsen van de cursus in 2 trainingsavonden veel voordelen heeft. De deelnemers krijgen de 1e avond de theorie en leren reanimeren. Ze kunnen daarna een week lang ook nog thuis de stof doorlezen en hebben vaak vragen bij de 2e avond. De 2e avond komt pas de AED aan de beurt en ze krijgen de gelegenheid het reanimeren nogmaals te oefen wat als heel prettig wordt ervaren, het geeft meer zelfvertrouwen.  Het nadeel is dat 2 keer een locatie geregeld moet worden en dat het alle betrokkenen meer tijd kost. Bepaal zelf wat jouw wijk het belangrijkste vindt.  Hieronder vind je een aantal aanbieders van reanimatie/AED cursussen waar wij goede ervaringen mee hebben. 

Opleider website  
Reanimatieonderwijs Zuid-Oost Brabant www.reanimatieonderwijszob.nl  
IRP training  irptraining.nl  
Facts opleidingen www.facts-opleidingen.nl  
Katholieke EHBO vereniging Eindhoven eindhoven-ehbo.nl  
     

Meer informatie over Reanimatiepartner van de Hartstichting kunt u hier vinden.

 

Sommige wijken organiseren zelf hun cursussen. Bij onvoldoende aanmeldingen uit de eigen wijk is er soms nog plaats voor mensen uit andere wijken. Neem contact op met de contactpersoon uit de betreffende wijk voor meer informatie. Onder wijken vind je de gegevens over de contactpersonen in de wijken.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Kijk dan of je het antwoord kan vinden bij 'veelgestelde vragen'.