Veelgestelde vragen

Gelieve uw vraag categorie te selecteren

AED

Zorg voor locaties die makkelijk te bereiken zijn. Dus aan doorgaande wegen in de wijk. Zorg voor een goede afstand tussen de AED's. Ook is het belangrijk dat er voldoende burgerhulpverleners wonen in de buurt van de AED. Zonder burgerhulpverleners in de buurt wordt de AED niet ingezet.
Om een AED met kast op te hangen heb je een permanente stroomvoorziening nodig. De kast moet namelijk verwarmen bij te koud weer.
Hang ze bij voorkeur op aan woonhuizen. Dit verkleint de kans op diefstal en vandalisme. Er is vaak meer zicht op de AED's en ze vallen niet zo heel erg op.
Laat de AED's ophangen door een erkend installatie bedrijf. Als er schade ontstaat aan de kast of het huis, is het bedrijf daarvoor aansprakelijk.
Hoe je aan de adressen komt is erg verschillend. Sommige wijken plaatsen oproepen andere wijken bellen gewoon aan bij de huizen die gunstig gelegen zijn. Sommige wijken gebruiken een contract anderen niet. Een voorbeeldcontract is ook via ons te krijgen.
De meeste wijken bieden een vergoeding van de stroom aan (rond de €25 à €30,-). Het is erg wisselend of de mensen hier gebruik van willen maken.

Houd in de begroting rekening met periodieke onderhoudskosten (vervangen van batterij en elektrode) en levensduur van AED en AED-kast (afschrijving). De pads (elektroden) en accu gaan maar beperkte tijd mee. Wanneer de houdbaarheidsdata verlopen, moeten er nieuwe aangeschaft worden. Hoe lang de accu en elektroden meegaan, hangt af van het type AED dus kijk hier ook naar bij de aanschaf van de AED. Bij sommige AED's gaan batterijen en elektroden 5 jaar mee, bij andere maar 2 jaar.

De meeste kasten die in Eindhoven hangen zijn kasten met een pincode. Een voordeel hiervan is dat de AED's er niet zomaar uitgehaald kunnen worden en je de AED ook kan verzekerden. Ze zullen ook niet zo snel gestolen worden en zijn minder toegankelijk voor nieuwsgierige jeugd.

Een nadeel is dat de AED's er in geval van een circulatiestilstand niet zonder pincode uitgehaald kunnen worden en dat bij een een HartslagNu oproep het intoetsen van een code tot veel stress en tijdverspilling kan leiden. 

Bij een kast met pincode is de AED alleen toegankelijk als een oproep gedaan is via 112 en je dus als burgerhulpverlener een bericht met de pincode krijgt. Soms is het verstandig om de code van de kasten te delen met de burgerhulpverleners in je wijk zodat zij altijd toegang hebben tot de AED en de code niet op hun telefoon (die weer uit is) bij de kast moeten opzoeken. Een heel goed alternatief voor de (pin)sloten zijn een hendel achter een breekglas of een sleutelkastje met breekglas en een normaal slot. 

Op steeds meer plaatsen vind je kasten zonder pin met alleen een verzegeling. Het is dan raadzaam om de AED niet op een plaats te hangen waar veel overlast is en de jeugd ook voorlichting te geven over het nut van AED's. Hierdoor is veel minder vandalisme te verwachten maar helaas is dat in Eindhoven nog niet overal mogelijk.

 

Het verzekeren van een AED in een buitenkast was in het verleden alleen mogelijk wanneer die kast ook afsluitbaar was en voorzien van alarm. De verzekering is vaak duur wat bij het beheren van veel AED's een grote kostenpost kan worden. De meeste traditionele verzekeringen keren echter alleen uit bij diefstal en niet bij b.v. vandalisme hoewel dat laatste vaker voorkomt. Als je toch een verzekering wilt afsluiten moet je de polis goed bekijken, vaak krijg je niet het volledige bedrag vergoed en is er een hoog eigen risico.

Verzekeren AED in Rotaid kast
Voor deze kasten is sinds kort een interessante verzekering beschikbaar mits de kast NIET afgesloten wordt. De verzekering dekt ook bij vandalisme en kan op risicovolle locaties zeker een optie zijn. Kijk op de downloadpagina voor de voorwaarden en meer informatie.

Voorkomen van diefstal is beter, daarom raad EHV aan de AED in ieder geval duidelijk te merken, bijvoorbeeld door hem goed zichtbaar te graveren waardoor hij onverkoopbaar wordt. Maak dit ook duidelijk op de kast door een sticker met bijvoorbeeld 'Deze AED is gemerkt!'. Een lamp met bewegingscensor of eventueel een (dummy) camera bij de kast kan ook voorkomen dat de AED onopgemerkt wordt weggehaald. Bij de nieuwste generatie AED's is het beheer nog eenvoudiger geworden en geeft de AED ook automatisch bericht aan de beheerder wanneer hij  uit de kast wordt opgehaald en sommige met 3G zijn zelfs op afstand te volgen.  

Afhankelijk van welke type AED u kiest zijn de meeste AED's de eerste 3 tot 5 jaar onderhoudsvrij. Bij een reanimatie worden vanaf 1-1-2018 alle kosten van de gebruikte middelen vergoed door de GGD Brabant-Zuidoost

Bepaal zelf of het afsluiten van een servicecontract dan nog wenselijk is. Dit kan bestaan uit het beheer van het periodiek onderhoud en/of het spreiden van de kosten van de te vervangen materialen zoals batterijen en elektroden. Denk ook aan het wel/niet aanbieden van een vervangende AED tijdens de eventuele reparatie van uw AED. Indien van toepassing en de responsetijd die in acht dient te worden gehouden om op uw locatie te komen en de AED inzet gereed te maken en uit te lezen na een inzet bij reanimatie.

Een onderhoudscontract kan de indruk wekken dat een AED voldoende gecontroleerd wordt. U besteedt het werk immers uit aan derden. Echter 1 controle beurt per jaar dekt de lading absoluut niet en is ook door u zelf te doen. De vergelijking met een auto APK keuring is hier een mooi voorbeeld van. De auto wordt goedgekeurd voor de periode van 1 jaar terwijl 3 maanden later de draagarm van je voorwiel het begeeft. Het is slechts een momentopname en meer niet.

Dan speelt ook het feit dat de tarieven van deze contracten sterk uiteenlopen waarbij je je moet afvragen welke diensten er precies worden geboden. Bij sommige onderhoudscontracten worden de gebruikte materialen ook nog eens apart gefactureerd. Het enige wat daadwerkelijk helpt om de werking van de AED te garanderen is tijdig elektroden en batterijen c.q. accu's vervangen (het zogenaamde "periodiek onderhoud") en de AED het liefst maandelijks te controleren. Voor AED gebruikers die hun AED in buitenkasten hebben gestald moet ook de AED behuizing zeker 1x per kwartaal preventief gecontroleerd worden en bij vorst vaker waarop men zeker is dat deze geopend kan worden in geval van een calamiteit.

Het uitlezen van een aantal types AED's (o.a. Zoll, Metronic en Cardiac Science) kan gedaan worden door EHV mits dit vooraf is overlegd.
De nieuwe regeneratie AED's zijn ook steeds meer connected via Wifi of 3G. Het beheren van de AED's wordt dan ook voor de eigenaar of beheerder steeds eenvoudiger. EHV wil dit ook voor een 'slimme stad' als Eindhoven stimuleren en samen met de Gemeente Eindhoven mogelijk in de toekomst gaan faciliteren.

Dit wordt in de wijken verschillend geregeld. In sommige wijken wordt dit door de vrijwilligers geregeld in andere wordt dit uitbesteed, zie ook de vraag -> Ïs een onderhouds en servicecontract zinvol?

Na een oproep melden de burgerhulpverleners de inzet bij de eigenaar van de AED, deze heeft als het goed is ook een mal van HartslagNu ontvangen. Zorg dat er een telefoonnummer op de kast en AED vermeld staat. 
Het is aan te raden om alle AED kasten te voorzien van een zegel zodat direct zichtbaar is of de kast is opengemaakt. Na een oproep van de AED controleert iemand van het team of de AED is ingezet en of alles aanwezig nog is (schaar, handdoek, beademingsmasker, handschoenen etc.). Hiervoor is een protocol op de website te vinden.

Aan de eigenaren van de woonhuizen wordt gevraagd te melden als er een storing van de AED is. Dit is te horen aan een piep of te zien omdat het lampje niet meer knippert of er een rood kruis op de indicator staat.

Het voordeel als vrijwilligers het onderhoud zelf doen is dat er veel meer betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel is en het geld voor (dure) onderhoudscontracten besteed kan worden aan andere zaken. Informeer bij EHV hoe je dit zelf zou kunnen doen en welke AED daar het meest geschikt voor is.

Na een oproep zijn de kosten te declareren bij de RAV. Vergoed worden:

 • vervangen van elektrodenpads.
 • het uitlezen van de AED.
 • batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden.
 • gebruiksklaar maken van de AED

De eigenaar van een AED kan een factuur indienen bij de RAV 
De factuur moet de volgende informatie bevatten:

 • Gegevens AED-eigenaar (naam, adres, bankrekening, etc.)
 • Datum en tijdstip waarop de AED gebruikt is
 • Adres waar de AED gebruikt is
 • Omschrijving van de gemaakte kosten
 • Eventuele nota's derden om de AED gebruiksklaar te maken dienen bijgevoegd te worden

In Eindhoven kan dit gedeclareerd worden bij GGD Brabant-Zuidoost.
Dat kan via deze link.

Zodra de buitenkast op de elektriciteit is aangesloten, staat de LED verlichting aan (dag en nacht). De LED verlichting gaat knipperen als de verwarming defect is. Is de LED verlichting uit, dan is de stroomtoevoer hoogstwaarschijnlijk verbroken. Het kan (maar dit is onwaarschijnlijk) ook voorkomen dat de LED's kapot zijn. Kijk wel even goed of de AED in tas het zicht op de LED verlichting niet ontneemt.

Hiervoor zijn een paar dingen van belang:

 • De AED moet goed bereikbaar zijn.
 • De AED moet goed vindbaar zijn.
 • De AED moet 24/7 bereikbaar zijn.
 • De AED moet aangemeld zijn bij HartslagNu zodat hij ingezet wordt als er een melding bij 112 binnenkomt. De burgerhulpverleners krijgen in dat geval ook de pincode van de kast.

Als je je AED aanmeld bij HartslagNu kan je de pincode opgeven. Let er wel op dat er bij sommige kasten nog een vinkje ingetypt moet worden om de kast te openen. Je kunt dit vermelden door een V achter je pincode te zetten. De burgerhulpverleners krijgen dan de cijfers en een V te zien bij de oproep.

Na een inzet moet de AED weer gebruiksklaar gemaakt worden. Er wordt gecontroleerd of de benodigdheden er nog zijn of dat er iets vervangen moet worden. (schaar, beademingsmasker, handdoekje, scheermesje, handschoenen en HartslagNu vestjes). Daarnaast moeten de elektroden en eventueel de accu vervangen worden. 

In de tussentijd moet er een vervangende AED in de kast gehangen worden of moet de AED tijdelijk afgemeld worden bij HartslagNu. Zodra hij weer ingezet kan worden, moet hij in dat geval weer aangemeld worden.

Als je bent opgeroepen om eerst een AED op te halen en daarna naar het slachtoffer te gaan, dien je de AED na afloop weer terug te plaatsen in de kast waar je deze hebt opgehaald. Het is dan niet van belang of de AED gebruikt is of niet: de AED dien je zelf terug te brengen. Meld aan de contactpersoon dat je hem hebt meegenomen en weer teruggehangen. Geef door of de AED gebruikt is en of hij geschokt heeft. Om een inzet vergoed te krijgen, hebben de contactpersonen het adres en tijdstip van de inzet nodig. De gegevens van de contactpersoon zijn meestal te vinden op de AED of AED-kast.

De beheerder van de AED krijgt bij een oproep een e-mailbericht dat de AED mogelijk gebruikt wordt en zal deze controleren, en zo nodig weer gebruiksklaar maken.

Bij gebruik sms

Je kunt alle AED's zien (in jouw directe omgeving) waarvoor jij mogelijk een oproep kunt ontvangen. Wanneer je inlogt bij HartslagNu kun je onder "mijn beschikbaarheid" de adressen zien waar je op staat ingeschreven in het systeem. Wanneer je op één van de adressen klikt zie je een kaartje met het door jou gekozen adres in het midden. Daaromheen zie je alle AED's waarvan mogelijk gevraagd kan worden dat jij deze ophaalt bij een reanimatie. Het kan voorkomen dat je geen AED's op de kaart ziet. Dit betekent dat er zich geen AED's bevinden binnen een straal van 500m van jou vandaan.

Bij gebruik app

Als je de app gebruikt, kun je opgeroepen worden voor alle AED's in het HartslagNu systeem. Het is niet mogelijk om hier een overzicht van te krijgen. Wanneer je inlogt bij HartslagNu kun je onder "mijn beschikbaarheid" de adressen zien waar je op staat ingeschreven in het systeem. Het is wel mogelijk om op dat kaartje de AED's te zien bij jouw woon- of werkadres in de buurt.

Website

Ook Eindhoven Hartveilig wil graag inzichtlijk maken waar de bij HartslagNu aangemelde AED's zich in de wijken bevinden. Als initiatieven hun AED hebben aangemeld en aan EHV de locatie heeft doorgegeven is deze terug te vind bij 'overzicht wijken', vergeet dan niet het vinkje aan te zetten bij 'AED zichtbaar'

Een AED herkent u aan het volgende pictogram: 

Ja, de tijd dat alleen speciaal opgeleide mensen (artsen, verpleegkundigen.) een defibrillator mochten bedienen is voorbij. De huidige AED's zijn tegenwoordig zo veilig dat iedereen ze kan en mag gebruiken.

Het is natuurlijk wel zo dat als je een cursus volgt over het gebruik van een AED en deze regelmatig herhaalt, je in de hectiek van een reanimatie beter kunt handelen.

Daarnaast ondersteunt de AED een reanimatie maar neemt de borstcompressies en beademingen niet over!

Dit laatste is natuurlijk cruciaal voor een succesvolle reanimatie en is in een cursus van 4 uur te leren.

Een AED is volkomen veilig. Het zal alleen defibrilleren als dat nodig blijkt uit de analyse van het hartritme. Iemand zomaar een stroomstoot toedienen kan dus niet.

Het toestel geeft gesproken instructies. Het waarschuwt de hulpverlener dat hij of zij het slachtoffer niet mag aanraken tijdens de analyse. Ook tijdens het geven van de schok mag het slachtoffer niet aangeraakt worden. Wanneer dit wel gebeurt, zal de schok minder efficiënt zijn, maar dit heeft geen schadelijke gevolgen voor het slachtoffer of de hulpverlener.

De kans dat kinderen gedefibrilleerd moeten worden, is veel kleiner dan bij volwassenen. Meestal is een hartstilstand bij kinderen ook niet het gevolg van ventrikelfibrillatie.

Wanneer er geen aangepaste AED aanwezig is, kan de AED voor volwassenen ook voor kinderen en baby's worden gebruikt. Uit onderzoek is gebleken dat dit voor kinderen en baby's geen vergroot risico oplevert en het is algemeen bekend dat het gebruik van een AED bij een hartstilstand de kansen op succes bij een reanimatie aanzienlijk vergroot.

 

Dat is de vraag die bij de meeste initiatiefnemers als eerste opkomt, hierop geven een aantal (onbetrouwbare) websites snel antwoord. De website van het Rode Kruis laat bijvoorbeeld zien dat her en der bij bedrijven, instellingen en soms zelf particulieren wel een AED te vinden is maar is die ook 24/7 beschikbaar voor burgerhulp en werkt hij ook goed?

Het klinkt misschien raar maar dat is eigenlijk voorbereidend werk en laaghangend fruit, niet het uitgangspunt voor een 6-minutenzone. Dat is namelijk het aantal vrijwilligers in de buurt die opgeleid zijn om een AED te bedienen, opgeroepen kunnen worden en ook daadwerkelijk in actie komen bij een reanimatie.

De AED's die op de website van EHV staan aangegeven zijn ook aangemeld bij HartslagNu en beschikbaar voor burgerhulpverlening,

Nee, als de AED in een ruimte hangt die (24/7) toegankelijk is, bijvoorbeeld de hal van een flatgebouw of in een kantoorgebouw met 24/7 aanwezige bewaking, kan de AED ook in een iets goedkopere binnenkast gehangen worden. Verwarming in de kast is dan meestal niet nodig omdat de hal meestal al verwarmd is. Het is wel van belang dat de hal, in ieder geval voor de burgerhulpverleners, altijd toegankelijk is.

Ja! Als uw AED is aangemeld bij Hartslagnu.nl kunnen burgerhulpverleners worden opgeroepen uw AED op te halen voor een reanimatie in uw eigen gebouw of rondom uw gebouw. Hoe sneller een AED gebruikt kan worden, hoe hoger de overlevingskans. Elke seconde telt. Het kan goed zijn dat er burgerhulpverleners in de directe omgeving van uw gebouw wonen/werken of daar toevallig zijn. Dan hoeven zij niet eerst ergens anders een AED op te halen, maar kunnen zij meteen uw AED gebruiken. In dit geval is het wel van belang dat er voldoende burgerhulpverleners in het gebied wonen anders wordt de AED nooit ingezet. Wil u informatie of er voldoende burgerhulpverleners in de buurt zijn, neem dan contact op met ons.

Het is natuurlijk wel verstandig om een of meer van uw personeelsleden of bewoners een reanimatiecursus te laten volgen.

De 112-meldkamer ambulancezorg bepaalt of de burgerhulpverlening wordt ingezet. De burgerhulpverleners die zijn ingeschreven in het systeem van Hartslagnu.nl krijgen bij een oproep een bericht op de mobiele telefoon met instructies. De instructies kunnen zijn: 'ga direct naar het slachtoffer en start reanimatie op', of 'haal direct een AED' met daarbij de plaats van de AED (eventueel met de code van het slot van de kast) en het adres van het slachtoffer. Welke AED wordt opgehaald is afhankelijk van de beschikbaarheid van de burgerhulpverleners. Het kan zijn dat er meer AED's worden opgehaald. De eerste bij het slachtoffer aanwezige AED zal worden ingezet. De andere AED's worden dan, ongebruikt, weer teruggebracht.

In een ideale wereld...is de afstand naar een AED niet langer dan 1 minuut, kent iedereen de locatie van de AED en hangt deze vrij toegankelijk 24 uur per dag, wordt de AED nooit gestolen of vernield, is er altijd een getrainde bediener beschikbaar, die ook het reanimeren beheerst en zit er tussen een hartstilstand en het toedienen van een schok niet meer dan 3 à 5 minuten.

De antwoorden op vragen die gaan over AED's in de 6 minutenzone die aangemeld zijn bij HartslagNu vind je bij de vragen in 'HartslagNu/Inzet'

De burgerhulpverlener werkt vaak samen met buurtgenoten wanneer hij opgeroepen wordt naar een reanimatie. Naast het reanimeren en bedienen van een AED vangt hij de hulpdiensten op, ondersteunt betrokkenen van het slachtoffer, brengt de partner van het slachtoffer eventueel naar het ziekenhuis, helpt het huis na een invasie van hulpverleners (soms is er zowel politie, brandweer als ambulancepersoneel aanwezig na een oproep) weer toonbaar te maken zodat de familie bij thuiskomst uit het ziekenhuis daar niet mee lastig gevallen wordt. Kortom de burgerhulpverleners zetten zich in voor het leven van de patiënt en hun naasten die tevens hun buurtgenoten zijn. Na een reanimatie wordt er meestal ook nazorg geregeld, want ook daar is vaak behoefte aan. Voor veel hulpverleners is het reanimeren een schokkende ervaring. Deze nazorg wordt door de wijkteams geregeld, zowel door professionals maar ook door het stimuleren van lotgenotencontact. 

 

Reanimeren blijft bij een hartstilstand altijd nodig, ook al geeft de AED geen schok. Dit houdt de bloedsomloop in stand, totdat er professionele hulpverleners zijn. Zij kunnen soms met medicijnen het hart weer vatbaar maken voor een schok.

De kans dat je aansprakelijk wordt gesteld voor jouw medisch handelen als burger bij een andere burger is zeer klein. Heb je goedwillend gehandeld zonder grenzen/wetten te overschrijden, en heb je volgens de geldende leerstof hulp verleend, dan is het uiterst onwaarschijnlijk dat er een aansprakelijkstelling (of veroordeling) volgt.

In het algemeen mag je volgens de minister van Veiligheid en Justitie uitgaan van de volgende hoofdregel: De hulpverlener is niet aansprakelijk indien het slachtoffer schade ondervindt of overlijdt door hulp van de hulpverlener, tenzij de reddende burger ernstig roekeloos handelt.

Bron: Helplevensredden.nl. Onderzoek in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie (2011)

Sommige gemeentes hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten voor de vrijwilligers binnen hun gemeente. Mocht je aansprakelijk worden gesteld dan kun je hierop een beroep doen. Eindhoven heeft zo'n verzekering voor alle vrijwilligers in de stad.

Omstanders hebben 112 is gebeld, de meldkamer stuurt een HartslagNu oproep uit en er is dus een hulpvraag. Een burgerhulpverlener hoeft echter geen reanimatie te starten als er een penning aanwezig is. De burgerhulpverlener mag echter niet opzoek gaan naar zo’n penning, dit betekent tijdverlies. Personen die namelijk wel gereanimeerd willen worden, worden hierdoor tekort gedaan.

De penning is wettelijk erkend en verbiedt elke vorm van reanimatie. De penning is voorzien van foto, geboortedatum en handtekening en moet om de hals worden gedragen, zodat deze bij reanimatie direct zichtbaar is.

Een mogelijkheid kan zijn dat een burgerhulpverlener de penning pas ziet wanneer hij/zij de bovenkleding van het slachtoffer verwijdert om de AED aan te sluiten. Dan beslist de hulpverlener op dat moment of hij stopt of doorgaat. Wanneer hij op dat moment doorgaat met reanimeren ligt de beslissing bij de professionele hulpverleners die BIG geregistreerd zijn. Het ambulancepersoneel / arts beslissen dus bij aankomst of er wel of niet wordt door gereanimeerd. Alleen zij kunnen aansprakelijk gesteld worden indien de wilsverklaring niet wordt gerespecteerd.

Let op: Kan er geen officiële wilsverklaring (er zijn er verschillende) met foto worden overlegd of geen penning. Dan begin je altijd met reanimeren, ga niet de discussie aan met familie maar ga door tot ambulancepersoneel het van je overneemt.

In november 2014 heeft minister Schippers bepaald dat dit ook voor een niet-reanimeren tatoeage geldt.

Meer informatie over de niet-reanimerenpenning vind je op de website van de Patientenfederatie

 • De AED moet direct bereikbaar, vindbaar en inzetbaar zijn tijdens de opgegeven dagen en tijden.
 • De AED hangt bij voorkeur buiten. Voor binnenshuis geldt op de begane grond en in de eerste ruimte na binnenkomst.
 • De AED mag niet in een auto liggen.
 • Het mag niet om een mobiele AED gaan die op ongeregelde tijden op andere plaatsen wordt ingezet.

Nee, dit mag alleen als je de eigenaar of beheerder van de AED bent.

Dit is afhankelijk van de locatie. Als een AED direct binnen bij de uitgang van een gebouw hangt en makkelijk vindbaar en bereikbaar is, kan je hem aanmelden en de beschikbaarheid invullen bij HartslagNu. Houd er wel rekening mee dat ook de eventuele vakantiesluitingen gemeld worden bij HartslagNu. Het is voor burgerhulpverleners erg vervelend als ze voor een dichte deur staan.

Ja, wanneer jouw AED wordt ingezet krijgt je per e-mail de melding dat jouw AED mogelijk gebruikt wordt/is bij een reanimatie.

Controleer of de AED daadwerkelijk is gebruikt en vervang indien nodig de elektroden/ batterijen.

Mocht je de elektroden en/of batterijen vervangen hebben, vergeet deze gegevens dan ook niet te wijzigen in het systeem.

Als burgerhulpverlener moet je natuurlijk kunnen reanimeren. Het maakt niet uit of je dit privé, voor je werk of voor je studie hebt geleerd. Wel is het een voorwaarde dat je 18 jaar of ouder bent EN de afgelopen 2 jaar 1 van deze trainingen hebt gevolgd:

 • een basiscursus reanimatie of een herhalingscursus
 • een reanimatietraining als bedrijfshulpverlener of EHBO'er
 • een reanimatietraining voor je beroep of studie (bijvoorbeeld als arts, brandweer, of politie)

Twijfel niet en gebruik deze vaardigheid om levens te redden in jouw buurt.

HartslagNu is een vrijwillig systeem en je geeft alleen gehoor aan de oproep als je daartoe in staat bent. Mocht je, om welke reden dan ook, geen hulp kunnen of willen verlenen dan hoef je niet te reageren op de oproep. Je bepaalt steeds zelf of je op het moment van de oproep in staat bent om hulp te bieden. Als je gehoor geeft aan de oproep dan is het de bedoeling dat je je zo snel mogelijk naar het genoemde adres begeeft. Rechtstreeks om de reanimatie op te starten of via een AED. Wij hopen natuurlijk dat je, als het mogelijk is, daadwerkelijk gaat. Het leven van een medemens kan er van afhangen.

(richtlijn NRR)

De centralist bepaalt bij binnenkomst van de melding of burgerhulpverlening wordt ingeschakeld. Deze is daarbij zeer afhankelijk van de binnenkomende informatie die de melder verstrekt.

Burgerhulpverlening wordt altijd ingezet bij verdenking van een circulatiestilstand (en het is veilig voor de burgerhulpverlener, behalve:

 • Bij een trauma (complex ongeval, geweld/misdrijf of suïcide)
 • Als er al een AED is aangesloten en de reanimatie adequaat is opgestart
 • Als de locatie van hulpverlening een autosnelweg of andere gevaarlijke/drukke weg is
 • Het slachtoffer is een kind jonger dan 1 jaar is

Helaas is bij een melding niet altijd precies duidelijk waar het slachtoffer zich bevindt, wat de situatie ter plaatse is en wat de leeftijd van het slachtoffer is. Ook kan deze informatie verstrekt worden, terwijl de oproep aan de burgerhulpverleners al is verzonden. De centralist probeert een zo goed mogelijke inschatting te maken van de situatie, echter helaas kan niet worden gegarandeerd dat de burgerhulpverlening niet wordt ingeschakeld bij bovenstaande uitzonderingen.

Nee er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijving en deelname zijn gratis, evenals de sms berichten die verstuurd worden.

Wanneer je de gegevens van jouw training invult bij HartslagNu, is het belangrijk om rekening te houden met het volgende:

Bij 'datum certificaat behaald' vul je de datum in van jouw laatst behaalde (herhalings)cursus.

Jouw certificaat is 1 of 2 jaar geldig, afhankelijk van het soort cursus dat je hebt gevolgd.

Het is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je cursusgegevens actueel zijn. Wanneer je een nieuwe (herhalings)cursus hebt gevolgd, kun je dit weer aanpassen in jouw persoonlijke account bij HartslagNu. Is je certificaat verlopen dan ben je niet meer oproepbaar via HartslagNu.

Daar zijn toch professionals voor de hulpverlening?

Wij verzoeken u zo'n oproep te behandelen als alle andere. Het kan zijn dat er onvoldoende personeel is en ondersteuning nodig is. Of een incident kan buiten plaatsvinden, terwijl de zorgmedewerkers niet bij hun patiënten weg kunnen. Blijkt ter plaatse dat uw hulp niet nodig is omdat de patiënt alle benodigde hulp al krijgt, vertrek dan alstublieft gelijk weer.

Wanneer u tijdelijk niet beschikbaar bent, kunt u dat aangeven in uw account van HartslagNU.

Ja, het kan zijn dat het adres van de reanimatie slecht per auto te bereiken is en parkeren te veel tijd gaat kosten. Ook dient de auto niet in de weg te staan voor de professionele hulpdiensten die ter plaatse komen. Te voet of op de fiets is dan de veiligste en snelste manier van verplaatsen. En bent u toch onverhoopt een keer met de auto, houdt u dan altijd aan de verkeersregels.

Soms komt een sms niet of veel te laat aan. Voor de alarmering is HartslagNu afhankelijk van het mobiele netwerk. In sommige delen van Nederland is de dekking van dit netwerk slecht of zelfs niet aanwezig. Daardoor kan het voorkomen dat sms-berichten niet (goed) ontvangen worden.

Misschien is de standaard ringtone van uw telefoon te zacht. Of valt de ringtone u simpelweg niet meer op. Veel mobiele telefoons hebben de optie om elk contact een eigen ringtone te geven. Zo kunt u voor alarmeringsberichten van HartslagNu luidere ringtone kiezen, zodat u hem nooit meer kunt missen. De HartslagNu alarmeringsberichten worden verzonden vanaf nummer 06-42500349.

Als je telefoonnummer onder je favorieten zet, kun je hem zo instellen dat hij altijd aan staat voor noodgevallen.

Ja. Je weet niet vooraf of er al meer mensen aanwezig zijn voor de reanimatie. Voor een reanimatie zijn al snel drie personen nodig. Twee die reanimeren, een die de AED bedient. Daarnaast is het fijn als de hulpdiensten opgevangen kunnen worden en er aandacht aan de eventuele familieleden etc. besteed kan worden.

Er wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie de 'huidige locatie' of de opgegeven locatie in het account het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED. Zij krijgen dan een SMS of pushbericht via de app met de locatie van het slachtoffer en eventueel de locatie van de AED.

Een aantal Samsung toestellen hebben een app op het toestel genaamd ‘App-optimalisatie’ die er voor zorgt dat een app uitgeschakeld wordt als deze drie dagen niet gebruikt wordt. Hierdoor wordt de app van HartslagNu uitgeschakeld waardoor de locatie niet meer wordt bijgehouden. Dit heeft als gevolg dat een oude locatie in het systeem blijft staan, waardoor u foutief wordt opgeroepen. 

Wilt u dit op uw telefoon instellen volg dan deze instructie.

1) Veel burgerhulpverleners, mensen die een geldig EHBO-, BHV-, of reanimatiecertificaat hebben EN ingeschreven staan bij HartslagNU.

20 burgerhulpverleners krijgt het bericht om eerst een AED te halen en dan naar het slachtoffer te gaan. 10 anderen worden direct naar het slachtoffer verwezen.
Er worden altijd meerdere burgerhulpverleners opgeroepen. Niet iedereen is altijd beschikbaar of in de buurt van het slachtoffer. Om dit systeem goed te laten verlopen zijn er daarom veel burgerhulpverleners nodig in een 6-Minutenzone.

 

2) Voldoende bij HartslagNu aangemelde AED's

Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren. Iedereen die in het bezit is van een AED kan deze aanmelden bij het oproepsysteem. Zo kan er bij een hartstilstand overal zo snel mogelijk een AED ter plaatse worden gebracht. Hoe meer AED's er beschikbaar zijn in een 6-Minutenzone, hoe beter.

 

3) Aanmelding bij HartslagNU

Binnen een 6-Minutenzone is er een actief oproepsysteem dat werkt via de meldkamers van 112. Bij een hartstilstand belt een omstander direct 112. De medewerkers van de meldkamer activeren het oproepsysteem. Vanuit het systeem worden berichten gestuurd naar mensen die kunnen reanimeren en zich in de buurt van het slachtoffer bevinden. Deze vrijwilligers noemen we burgerhulpverleners.

In een goed werkende 6-minutenzone is 1 op de 100 inwoners burgerhulpverlener. Dit zijn vrijwilligers die aangesloten zijn bij HartslagNu.

Je moet voldoende burgerhulpverleners hebben om jouw 6-Minutenzone tot een succes te maken.

Stel een team samen met een aantal actieve vrijwilligers die zich willen inzetten om een Hartveilige wijk op te zetten.

Hierin moeten mensen zitten die reanimatiecursussen, herhalingscursussen, oefenavonden en 6-minutentrainingen organiseren. Daarnaast is af en toe een voorlichting voor burgerhulpverleners of mensen die mogelijk interesse hebben om burgerhulpverlener te worden aan te raden.

Ook moeten er mensen in zitten die zorgen dat er AED's en buitenkasten aangeschaft en onderhouden worden. Dit houdt in dat er geld moet komen, adressen gezocht moeten worden waar de AED kunnen hangen, contact gehouden wordt met AED adressen en onderhoud van de AED's en de kasten wordt gedaan (na een inzet van de AED en het reguliere onderhoud).

Daarnaast moet er nazorg geregeld worden voor de burgerhulpverleners.

En als laatste moeten er mensen zijn die de publiciteit op zich nemen. Twitter, Facebook, Nextdoor, website etc.

Laat je niet afschikken door het bovenstaande. Er zijn wijken waar dit allemaal samen door twee mensen georganiseerd wordt. Wel is er dan een back-up nodig voor als ze beiden met vakantie zijn en een van de AED's zou opgeroepen worden.

Om je aan te melden als burgerhulpverlener bij HartslagNu heb je een geldig reanimatie- BHV- of EHBO-certificaat nodig.
Om mensen in de wijk op te leiden is een reanimatiecursus dus voldoende.
Je kunt dit op twee manieren organiseren:

1) Wijkbewoners die anderen opleiden. Deze instructeurs moeten wel bevoegd zijn en via de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad lesgeven.

2) Het uitbesteden aan een reanimatieopleider.

Voorbeelden hiervan zijn: Reanimatieonderwijs Zuid Oost Brabant of Facts Opleidingen en Dienstverlening. 

Vaak is hier ook de keus of je de opleiding bij de organisatie doet of op een locatie in de wijk. Hiervoor moet je dus wel een locatie organiseren (en bekostigen).

Een reanimatiecertificaat is maximaal 2 jaar geldig. Er moeten dus herhalingscursussen georganiseerd worden. Dit organiseren is meestal geen probleem maar het is wel van belang dat je de burgerhulpverleners tijdig informeert en aanspoort om zich weer op te geven. Aan te raden is om jaarlijks een cursus te doen. Reanimatie is gelukkig geen dagelijkse kost en je verleert het daardoor snel. Ook is het een stressvolle aangelegenheid waardoor het automatisch handelen erg fijn is. In veel wijken zijn er naast de herhalingscursussen ook oefenmomenten gepland waarbij alleen het reanimeren, beademen en AED inzetten geoefend wordt.

 

In Eindhoven worden deze contacten gedaan door Eindhoven Hartveilig. Als er afspraken gemaakt zijn met een partij dan worden deze op hun website vermeld en doorgegeven aan de voor hen bekende wijkteams.

Er zijn diverse manieren om geld te verzamelen. 

Je kunt collecteren. Hiervoor is wel een vergunning van de gemeente nodig. Als je het aanvraagt, moet je vragen of de leges kwijt gescholden kunnen worden omdat het om een kleine, locale inzameling gaat. De gemeente Eindhoven gaat hier vrij soepel mee om en dit zou waarschijnlijk geen probleem zijn.

Je kunt sponsoren zoeken

Dit geldt ook voor het huren van ruimte. Als je in een buurtgebouw zit en je organiseert zo'n 10 cursussen per jaar kost dit erg veel. Mogelijk is het bestuur van het gebouw onder de indruk van je initiatief en staan ze het pand gratis ter beschikking voor de reanimatiecursussen. Maak hiervoor wel een mooie presentatie van je plan.

 

Je kunt op een heleboel manieren aandacht besteden aan je initiatief. Je kunt oprepen plaatsen op/in:

 • facebook
 • twitter
 • wijkblad
 • nextdoor
 • flyer
 • poster
 • Etc.

Naast aandacht voor cursussen kan je ook oproepen doen aan BHV-ers, EHBO'ers en anderen met een geldig reanimatiecertificaat om zich aan te melden bij HartslagNu. Ook kan je mensen, organisaties en bedrijven aansporen hun AED buiten te hangen en aan te melden bij HartslagNu.

Het percentage overlevenden na een hartstilstand kan overal in Nederland 25% zijn, als slachtoffers binnen 6 minuten gereanimeerd en gedefibrilleerd worden. Dat is nu nog niet overal zo. En na 6 minuten is het hart minder gevoelig voor een schok.

Een ambulance heeft een wettelijke aanrijtijd van 15 minuten en is dus zelden binnen 6 minuten bij het slachtoffer. Daarom is het oproepsysteem burgerhulpverlening van groot belang. Burgers in de buurt van het slachtoffer worden opgeroepen via de 112 alarmcentrale. Zij kunnen zo vaak wel binnen 6 minuten ter plaatse zijn en starten met reanimeren.

Bij het Hartveilig maken van een buurt gaan AED’s pas in een later stadium echt belangrijk worden. Bewustwording, informeren, werven en opleiden van buurtbewoners gaan daar aan vooraf en daar gaat de meeste voorbereiding in zitten. Zolang je rond een AED die 24/7 beschikbaar is niet minimaal 10 tot 15 actieve oproepbare vrijwilligers hebt opgeleid en aangemeld bij het alarmeringssysteem zal hij niet opgehaald of ingezet gaan worden. Sterker nog, als niemand in de wijk weet hoe het werkt en te laat pas 112 bellen zonder te melden dat het om een reanimatie gaat zal er waarschijnlijk nooit een uitroep uitgaan.

Vergelijk het met een school die je brandveilig wilt maken voor de kinderen en mensen die er in werken. Belangrijker is om eerst te kijken wat de grootste risico’s zijn en waar de meeste en kwetsbare mensen zich bevinden. Deze mensen instrueren wat ze moeten doen bij brand is de basis en natuurlijk de hulpdiensten bellen. Ondertussen gemotiveerde mensen opleiden die kunnen handelen bij een ontruiming en een beginnende brand kunnen blussen (de BHV). Hiervoor hang je als laatste op logische goed zichtbare en toegankelijke plaatsen brandblussers op. Als je alleen de brandblussers ophangt zal dat de (brand)veiligheid in de school niet vergroten. Hetzelfde geldt voor een Hartveilige 6-minutenzone, waarbij je de AED kan vergelijken met de brandblussers en dus niet als eerste ophangt.

De kosten worden door diverse zorgverzekeraars uit de aanvullende polis vergoed. Het valt dan onder cursussen of preventie.

Dit kan op verschillende manieren georganiseerd worden.

Na een inzet kunnen de mensen die betrokken zijn geweest bij de reanimatie in contact gebracht worden met elkaar om samen te praten over wat er gebeurd is.

Daarnaast kunnen professionals uit de wijk hiervoor ingezet worden. Denk bijvoorbeeld aan psychologen, medewerker ziekenhuis, huisarts, geestelijken en maatschappelijk werkers. Zoek in de wijk een aantal vrijwilligers die de nazorg voor de buurtgenoten kunnen regelen. Dit zal overigens niet zo heel erg vaak voorkomen.

Als laatste kunnen mensen doorverwezen worden naar de huisarts die vervolgens weer verder verwijst als het nodig is.

Op onze website vind je een stappenplan voor als je zelf de nazorg wilt organiseren.

I.v.m. de wet privacy zal er buiten de familie nooit met iemand informatie gedeeld worden over het slachtoffer. Toch hebben veel mensen hier begrijpelijk behoeften aan omdat een reanimatie een traumatische ervaring kan zijn en de betrokken burgerhulpverleners vaak achterblijven met vragen. Als het iemand uit de eigen buurt betreft en er is een goede sociale samenhang, kom je waarschijnlijk wel in contact met iemand die jou hierover kan informeren maar dit is vaak niet het geval. 

Als de werkgroep in jouw wijk ook de nazorg goed heeft geregeld zal er contact worden gezocht met alle betrokkenen. Daaruit volgt vaak zinvolle informatie. Soms wordt er ook door de familie zelf contact gezocht echter die informatie zal uitsluitend op hun verzoek ook gedeeld mogen worden. 


Ben je betrokken bij een reanimatie in een wijk waar je niet weet hoe de nazorg geregeld is en wil je toch graag in contact komen met mede burgerhulpverleners en (de familie van) het slachtoffer? Vraag dan aan het ambulance personeel van de 2e ambulance of zijn de Hart4ALL bandjes willen uitdelen. Dit is de meest praktische en wettelijk toegestane manier om met elkaar in contact te komen. Kijk op de website van hart4all voor meer informatie.

Helaas is de GGD Brabant-Zuidoost gestopt met Hart4ALL, zie ook het nieuwsbericht