Waarom EHV?

Eindhoven, per jaar meer dan 200 reanimatie meldingen bij 112...

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, een stilstand van de bloedsomloop. In de volksmond wordt dit ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Eindhoven Hartveilig stimuleert en ondersteunt wijken om zelf een burgerhulpnetwerk op te zetten. Daarin melden buurtbewoners zich na het volgen van een cursus aan als burgerhulpverlener en zetten zich in om het leven van mensen in hun directe woonomgeving te redden.

Wat is Eindhoven Hartveilig?

De stichting Eindhoven Hartveilig (EHV) is ontstaan uit een burgerinitiatief van verschillende hartveilige 6-minutenzones in Eindhoven en stimuleert georganiseerde burenhulp in de rest van Eindhoven. Door kennis te bundelen, ervaringen te delen en een groter netwerk te creëren probeert EHV het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand, in de volksmond hartstilstand, in Eindhoven te verminderen. EHV ondersteunt buurtinitiatieven bij het zelfstandig opzetten van een 6-minutenzone en helpt bij het bekendheid geven aan de 6-minutenzone in eigen buurt. De buurt zal zelf vrijwilligers gaan werven en voor de middelen, faciliteiten en opleidingen gaan zorgen. Eindhoven Hartveilig kan hier bij ondersteunen en deelt haar netwerk met de wijken. Dit betreft niet alleen de contacten met de gemeente, GGD, HartslagNu, Hartstichting, Rode Kruis, opleiders, AED-leveranciers maar ook de ervaringen en kennis die in de afgelopen jaren door de verschillende 6-minutenzones zijn opgedaan.  

Burgerhulpverlening

Burgerhulpverlening is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg. Vrijwilligers kunnen een mensenlevens redden door deel te nemen aan een van de initiatieven gesteund door Eindhoven Hartveilig en zich aan te melden bij het alarmeringssysteem van HartslagNu. EHV heeft geregeld contact met HartslagNu en vertegenwoordigt alle Eindhovense initiatieven.

Hoe werkt HartslagNu?

EHV vindt het belangrijk dat iedereen in Eindhoven bekend is met het burgerhulpnetwerk dat gebruikt wordt door de meldkamer 112. Dus leggen we uit hoe het werkt en wat niet werkt. 
HartslagNu is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren in afwachting van de ambulance. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het slachtoffer, indien nodig, een stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld kan worden. Wanneer iemand namelijk onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang.

Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de meldkamer schakelt de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van een acute circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Deze vrijwilligers gaan naar het slachtoffer om hulp te bieden tot de ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Het opzoeken van AED's in app's en het heen en weer lopen met AED's is wanneer iedere seconde telt onwenselijk en daarom raden wij aan AED's aan te melden bij HartslagNu.


AED

Een Automatisch Externe Defibrillator, afgekort een AED, is een toestel dat gebruikt wordt bij een persoon met een acute circulatiestilstand. Met een AED kunt u een elektrische schok toedienen om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Het is belangrijk om een hartstilstand zo snel mogelijk te herkennen en zo snel mogelijk hulp te bieden. Eindhoven Hartveilig heeft veel ervaring met verschillende type AED’s, het onderhoud en beheren ervan en kan alle voor- en nadelen bespreken en adviseren welke AED het meest geschikt is voor een 6-minutenzone.

Bedienen van een AED

Een AED in combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kan levens redden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED bedienen in een noodsituatie. Een training helpt om in noodgevallen snel en goed te handelen. De vrijwilligers van HartslagNu dienen daarom altijd eerst een cursus te volgen. Zodra u de AED opent of aanzet, begint een stem te vertellen wat u moet doen. Op een AED zitten meestal slechts twee knoppen: één om het toestel in te schakelen en één om een schok toe te dienen. Het toestel geeft gesproken instructies. Door elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken zal de AED automatisch een analyse van het hartritme maken. Indien nodig zal het toestel een elektrische schok adviseren en instructie geven voor het toedienen van deze schok. Dit dient goed en regelmatig geoefend te worden, ook in onverwachte omstandigheden en samen met andere hulpverleners. EHV kan hier wijken bij ondersteunen en adviseren.

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Om Eindhoven Hartveilig te maken is een netwerk van vrijwilligers nodig in zoveel mogelijk wijken in Eindhoven. Een netwerk dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. Een netwerk van geschoolde enthousiaste vrijwilligers die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen maar hier nooit toe verplicht zijn. Want je kan ook een keer niet in de buurt zijn, ziek zijn of al in bed liggen. EHV kan jouw initiatief ondersteunen met het werven van vrijwilligers. Denk hierbij aan presentaties, flyermateriaal, posters, voorbeeld teksten voor wijkbladen en sociale media etc.

Geen erkende reanimatie/AED-training gevolgd?

Iedereen kan leren reanimeren en een AED leren bedienen. Wanneer vrijwilligers geen erkende training hebben gevolgd, kunnen zij een training volgen. Zij leren daarbij de beginselen van het reanimeren en wanneer, en op welke wijze de AED moet worden gebruikt. Wanneer vrijwilligers zich aanmelden bij Eindhoven Hartveilig, is het niet noodzakelijk dat zij een training hebben gevolgd. Zij moeten wel bereid zijn deze tegen een geringe vergoeding te gaan volgen en zich daarna aan te melden bij HartslagNu. Deze kennis moeten zij ook jaarlijks opfrissen. Eindhoven Hartveilig kan hier wijken bij adviseren en heeft contacten met verschillende opleiders.

Wel een erkende reanimatie/AED-training gevolgd?

Heeft een vrijwilliger al een reanimatie/AED-training gevolgd bijvoorbeeld via zijn werkgever, dan kan hij zichzelf gelijk aanmelden bij HartslagNu. Raadzaam is wel ook een keer een informatiebijeenkomst van Eindhoven Hartveilig of van je wijkinitiatief bij te wonen. Ervaringen van vrijwilligers, casusbesprekingen, praktische zaken rond de toegepaste AED en AED-kast en dergelijke komen dan ook aan bod. 

Nazorg

Een reanimatie en eventueel het overlijden van het slachtoffer is een emotionele gebeurtenis. Wanneer een vrijwilliger betrokken is geweest bij een reanimatie, is het normaal dat hij of zij hierover na wil praten of er over na moet denken. Nazorg dient daarom 7 dagen per week beschikbaar te zijn. Eindhoven Hartveilig  maakt zich daar hard voor en heeft ervaring met het opzetten van een nazorgtraject en heeft ook goede contacten met de professionele hulpdiensten. Op deze site vind je ook meer informatie over het organiseren van de nazorg in je eigen wijk.