Waarom EHV

Eindhoven, per jaar meer dan 200 reanimatie meldingen bij 112...

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, in de volksmond hartstilstand genoemd. In Eindhoven zijn dit er meer dan 200 per jaar. Het kan iedereen overkomen, jezelf, je buurvrouw of iemand uit je familie of vriendenkring. Bij een hartstilstand is snel handelen van levensbelang. Eindhoven Hartveilig stimuleert en ondersteunt wijken om zelf een netwerk op te zetten. Daarin melden buurtbewoners zich na het volgen van een cursus aan als burgerhulpverlener bij HartslagNu en zetten zich in om het leven van mensen in hun directe woonomgeving te redden.

Waarom Eindhoven Hartveilig?

De stichting Eindhoven Hartveilig is ontstaan uit de bundeling van enkele initiatiefnemers van verschillende 6-minutenzones in Eindhoven. Nadat we eind 2017 samen in gesprek zijn geraakt, hebben we gemeenschappelijk besloten ons te verenigen en hebben we een plan gemaakt hoe we dit over Eindhoven uit zouden kunnen rollen. Begin 2018 resulteerde dat in de oprichting van de werkgroep Eindhoven Hartveilig. Onze samenwerking heeft op 4 april 2019 een officieel karakter gekregen met de oprichting van de Stichting Eindhoven Hartveilig.

Wij zien het als onze taak om wijken in het proces om hartveilig te worden te begeleiden en te zorgen dat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Ook hoeven de wijken niet tegen dezelfde dingen aan te lopen die ons bestuur en de anderen die actief zijn binnen onze stichting hebben meegemaakt. Daarom delen we onze kennis en begeleiden wijkteams die daar behoefte aan hebben. Dit doen we door het jaarlijks organiseren van een aantal informatieavonden met steeds een ander thema.

We ondersteunen de wijkinitiatieven bij het zelfstandig opzetten van een 6-minutenzone en helpen bij het bekendheid geven aan de 6-minutenzone in eigen buurt. De buurt zal zelf vrijwilligers gaan werven en voor de AED's, opleidingen, onderhoud en nazorg gaan zorgen. Eindhoven Hartveilig kan hier bij ondersteunen en deelt haar netwerk met de wijken.

Naast het delen van de nodige ervaring, kunnen we helpen bij het geven van voorlichtingsavonden en lenen we hiervoor materialen zoals poppen, banners, trainers etc. uit. We leveren diverse gratis middelen voor bij de AED's (stickers, HartslagNu-hesjes en kastverzegelingen) en hebben voorbeeld flyers op vraag ter beschikking. 

Ook hebben we contact met leveranciers waardoor we inkoopkorting hebben voor AED's, kasten, pads en accu's.

Als laatste hebben we contact met de gemeente, GGD, HartslagNu, Hartstichting, Rode Kruis en opleiders.  

In 2020 gaan we het aanmelden bij HartslagNu extra stimuleren d.m.v. een grote actie.