Samenwerking

Samenwerking is de basis van een 6-minutenzone. Alle schakels zijn belangrijk en iedereen die daar deel van uitmaakt zal moeten weten wat van hem of haar verwacht wordt. EHV wil die samenwerking bevorderen door trainers en burgerhulpverleners informatie te bieden over wat van ze verwacht wordt en hoe ze zo goed mogelijk op de situatie zijn voorbereid.

De samenwerking tussen burgerhulpverleners en de samenwerking met professionele hulpverleners (brandweer, politie, ambulance) gaat in de meeste gevallen goed. Soms ontstaat er echter verwarring over de aanwezigheid van burgerhulpverleners. Dit heeft veelal te maken met de 'onbekendheid met burgerhulpverlening' en/of de 'herkenbaarheid van de hulpverlener'. EHV probeert door geregeld overleg en gezamenlijke evenementen met de professionele hulpdiensten die onbekendheid weg te nemen en door werkafspraken samenwerking bij het slachtoffer beter te laten verlopen.

Samenwerkende schakels in de reanimatiehulpverlening 

Bij een reanimatie worden verschillende schakels gealarmeerd. Samen met de andere schakels vorm je een hulpketen die gericht is op het overleven en het herstel van het slachtoffer. Burgerhulpverleners vormen, na degene die 112 belt en eventuele omstanderhulp, de derde schakel. Naast alle andere burgerhulpverleners zou je bij een reanimatiehulpverlening de volgende schakels tegen kunnen komen;

  • Omstander/naaste (signaleert onwelwording en belt 112)
  • Meldkamer (112) (neemt melding aan en stuurt de juiste hulpverleners op weg)
  • Omstander/naaste (krijgt reanimatieinstructies van de meldkamercentralist)
  • Burgerhulpverlener (opstarten of overnemen van de reanimatie, begeleiden naasten)
  • Brandweer (opstarten of overnemen van de reanimatie, afhijsen van hoogte)
  • Politie (opstarten of overnemen van de reanimatie, afzetten werkgebied)
  • Ambulanceteam 1 (maakt ademweg vrij en gaat beademen met masker/ballon)
  • Ambulanceteam 2 (maakt toegang tot bloedbaan en dient medicatie toe)
  • Huisarts (kan meedoen in de hulpverlening en eventueel de dood vaststellen)
  • Mobiel Medisch Team (wordt gealarmeerd bij moeilijk te beademen slachtoffers)