Hulpdiensten

 De samenwerking tussen burgerhulpverleners en professionals (brandweer, politie, ambulance) gaat in de meeste gevallen goed. Soms ontstaat er echter verwarring over de aanwezigheid van burgerhulpverleners. Dit heeft meestal te maken met de 'onbekendheid met burgerhulpverlening' en/of de 'herkenbaarheid van de hulpverlener'. 
Wanneer je bij aankomst al één ambulance of politievoertuig ziet staan, keer dan niet direct om maar loop ook niet gelijk naar binnen. Stel je aan de hulpdiensten voor, zeg dat je burgerhulpverlener bent en vraag of je ergens mee kunt helpen. Mocht na overleg blijken dat jouw hulp niet nodig is, dan kun je voorstellen om nog ongeveer vijf minuten bij de deur te wachten om andere burgerhulpverleners weer terug te sturen. 

Ook als professionals onbekend zijn met burgerhulpverleners zal de herkenbaarheid van de burgerhulpverlener een bijdrage leveren aan een betere samenwerking tussen de professional en de burgerhulpverlener. 

Ben herkenbaar als burgerhulpverlener

Als de hulpdiensten aankomen op het adres van het slachtoffer is het voor hen vaak niet duidelijk wie er nu familie, een nieuwsgierige voorbijganger (ramptoerist) of een burgerhulpverlener is. Dit geven zij ook steeds weer aan als er gezamenlijk overleg is met 6-minutenzone initiatieven en er gevraagd wordt naar verbeterpunten. EHV adviseert dan ook om bij iedere AED die is aangemeld bij HartslagNu minimaal 1 HartslagNu hesje bij te voegen. Degene die dan als 4e aankomt (zie 10 geboden bij HartslagNu oproep) bij de reanimatie kan dan dit vestje aandoen en buiten de hulpdiensten en de overige burgerhulpverleners opvangen.


Overdracht aan de ambulance

Je kunt bij de familie of kennissen proberen om gegevens over het slachtoffer uit te vragen. Relevante gegevens die je aan het ambulanceteam kunt overdragen zijn:

 • Wie ben jij?
 • Wie en hoe oud is het slachtoffer? NR-beleid (beleid van de Nederlandse Reanimatieraad)?
 • Wat heb je al geconstateerd en gedaan?
 • Hoeveel analyses/schokken heeft de AED gedaan?
 • Hoe laat was het laatste contact met het slachtoffer?
 • Hoe was het slachtoffer de laatste dagen? 
 • Heeft het slachtoffer allergieën? 
 • Gebruikt het slachtoffer medicijnen?
 • Is het slachtoffer bekend met gezondheidsklachten?
 • Wie is de huisarts en/of specialist?
 • In welk ziekenhuis is het slachtoffer bekend?

Houdt bij het verstrekken van informatie rekening met de privacy. Ga respectvol om met de dingen die jou in het belang van de hulpverlening ter ore komen. Mocht je als geheugensteun wat gegevens hebben opgeschreven, draag er dan zorg voor dat je die gegevens direct na de hulpverlening zorgvuldig vernietigt.

Aannames doet een mens altijd en overal maar het is niet altijd verstandig om daar blindeling op te varen. Het helpt om met elkaar te overleggen op grond van feiten. Spreek jouw gedachten uit en zie of iedereen het zelfde beeld van de situatie heeft. Mogelijk weet een ander al meer dan jij of andersom.