Wijken

Door op de wijknaam of het kaartje te klikken, worden de contactgegevens van de betreffende 6-minutenzone zichtbaar. Rood is hartveilig en roze is gestart met het opzetten van een 6-minutenzone. Een groene AED is een AED die 24/7 beschikbaar is, een oranje AED is niet altijd beschikbaar.

Staan de contactgegevens van je wijk nog niet in de kaart?
Geef ze dan aan ons door via dit wijkinformatie contactformulier. Met dit formulier kun je ook wijzigingen aan ons doorgeven.