Wijken

Met deze pagina zijn we nog druk bezig...
Door op de wijknaam te klikken of op het kaartje komt onder de pagina de contactgegevens van de 6 minutenzone in die wijk te staan. Rood is hartveilig en roze is gestart met 6 minutenzone

  Hartveilige wijk      6 minutenzone gestart

Heb je nog niet de locaties van aangemelde AED's en contactgegevens voor jullie wijk aan EHV doorgegeven?
Doe dit dan via dit wijkinformatie contactformulier, hiermee kan je ook wijzigingen doorgeven.